Skills for Live Tech - S4LT

Joustavaa korkeakoulutasoista koulutusta ja ohjausta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalle.

Osaajakoulutus Yksittäiset opintojaksot  │Valo- ja äänityöpajaTurvallisuuskoulutus (ETTE)

Tarjolla avoimen opintoina!

Kesän jälkeen on taas mahdollista opiskella S4LTin avoimen amk:n kursseilla. 

Tarjolla elokuussa:

Mediaserverien ja mäppäyksen perusteet (3 op)

Lue lisää ja ilmoittaudu >>

12.6.2024

Blogi: Hanketyön sivuvirrat hyötykäyttöön

Kirjoitimme Metropolian Tikissä-blogiin pohdintaa siitä, mitä tehdä hanketyön sivutuotteena syntyville havainnoille ja ideoille, joihin ei voida välittömästi tarttua. Sivuvirroissa piilee paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia tuleville tutkimuksille ja kehitystoimille, joten niitä ei kannata sivuuttaa.

Blogitekstin pääset lukemaan tästä! >>

31.10.2023

Osaamis- ja koulututarvekyselyn tulokset kertovat esitystekniikka-alan murroksesta

S4LT-hankkeessa kartoitettiin syksyllä alan osaamis- ja koulutustarpeita. Uunituore julkaisu Osaamisen uusi normaali – esitystekniikka alan taitojen kehitys 2019–2022
kokoaa yhteen selvityksen tulokset.

Erilaisille ihmisten väliseen toimintaan liittyville taidoille on kyselyn tulosten valossa selkeä ja tunnistettu osaamistarve. Varsinaiset osaamisvajeet painottuvat erikoistaitoihin.

Tuloksissa korostuvat kysymykset siitä, minkälaisissa työsuhteissa alan töitä halutaan jatkossa tehdä, minkälaiset ovat työn tekemisen ehdot ja miten alan toimintaa jatketaan pandemia-ajan jälkeen kannattavasti ja kestävästi.

Lue lisää ja tutustu tulokset kokoavaan julkaisuun >>

Metropolian verkkosivusto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen verkkosivu
Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.