Osaajakoulutus 1

Esitystekniikan osaajakoulutus 1:
Teatteri- ja tapahtumatekniikan asiantuntijan päivityspaketti (30 op)

Täydennyskoulutus työelämässä olevalle esitysteknisen alan ammattilaiselle, joka tarvitsee työssään täsmäosaamista tiettyyn teemaan liittyen. Koulutuksen sisällöt räätälöidään hankkeen tuottaman koulutustarvekyselyn vastauksiin perustuen sekä opiskelija- ja opiskelijaryhmäkohtaisesti.

Sisältö

Esitystekniikan osaajakoulutus 1 - teatteri ja tapahtumatekniikan asiantuntijan päivityspaketti tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden syventää omaa erityisosaamistaan esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan alalta.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijat, jotka haluavat täydentää ammatillista osaamistaan ammattikorkeakoulutasoisilla opinnoilla. 

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja, kuten ETTE-työturvallisuuskurssin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman teon. Yhteisten opintojen lisäksi osallistuja voi valita opiskeltavakseen oman erityisosaamisensa mukaisia ja asiantuntijuuttaan kehittäviä opintojaksoja. Valittavissa on mm. tekninen tuottaminen ja dokumentaatio -kurssi, teatteri- ja tapahtumatekniikan tietoverkot -kurssi sekä esitystekniikan sähkötekniikkakurssi. Osaajakoulutuksen lopullinen kurssisisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan ja julkaistaan osallistujille koulutuksen alkaessa

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vie laskennallisesti aikaa noin 9 kk. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkko-opiskeluna. Osa opintojaksoista saattaa sisältää myös monimuotoisen osallistumismahdollisuuden, jossa osa tapaamisista järjestetään lähitapaamisina. Opinnot ovat alemman ja osittain ylemmän korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 

Oppimistavoitteet

Osaajakoulutuksen suorittanut on oman alansa erikoisosaaja, joka pystyy toimimaan turvallisesti osana esitysteknisiä tuotantoja. Hän kykenee näkemään omat kehityskohteensa ja osaa suunnitella omaa oppimistaan ja ammattilaisena kehittymistään. Hän hallitsee esitysteknisen tuotannon kokonaisuuden hahmottamisen ja kykenee näkemään oman erikoisalansa merkityksen osana kokonaisuutta.

Osaajakoulutus sopii sinulle, jos

Esitystekniikan osaajakoulutus

Tavoiteaikataulu: maaliskuu 2023 - joulukuu 2023

Laajuus ja sitovuus: Opintojen laajuus on yhteensä 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii ajankäytön suunnitelmallisuutta. Opiskelu sisältää omiin aikatauluihin joustavasti sovitettavia verkko-opintoja ja projekteja. Mahdolliset lähiopetuspäivät vahvistetaan mahdollisimman aikaisin etukäteen. 

Ydinkohderyhmä: Omassa työssään täydennyskoulutusta tarvitsevat esitystekniikan ammattilaiset, jotka haluavat täydentää osaamistaan suorittamalla ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Esimerkkiammattinimikkeitä: esitysteknikko, ääniteknikko, valo-operaattori, teatteriteknikko, näyttämöteknikko, valaistusmestari, äänisuunnittelija, projektipäällikkö.

Opettaja: Useita alan asiantuntijoita

Toteutus: Monimuoto- ja verkko-opinnot; koulutuksen mahdolliset lähipäivät tarkentuvat koulutussisältöjen mukaan opintojen edetessä. Koulutus alkaa maaliskuun 2023 alussa.

Ilmoittautumisaika: 9.1. - 29.1.2023

Hinta: Skills for Live Tech - S4LT -hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista. Koulutuksen normaali hinta on 15 euroa per opintopiste eli yhteensä 450 euroa.

Hakeminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää yhden A4-sivun mittaisen motivaatiokirjeen palauttamista. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro motivaatiokirjeessä miksi haluat osallistua koulutukseen, miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi sekä mitkä opintosisällöt sinua erityisesti kiinnostavat ja miksi. Motivaatiokirjeeseen liitetään ansioluettelo (CV), josta käy ilmi aiempi kokemuksesi esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla.

Lisätiedot

Lisätietoja voit kysyä meiltä:

Essi Santala, projektipäällikkö, essi.santala@metropolia.fi
Kiika Sarpola, projektikoordinaattori, kiika.sarpola@metropolia.fi

Skills for Live Tech - S4LT -hanke

Skills for Live Tech - S4LT on Metropolian hallinnoima ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. S4LT pilotoi osaajakoulutuksia tiiviissä yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelman kanssa. Osaajakoulutuksiin valittaville pilottiryhmille koulutukseen osallistuminen on ilmaista hankkeen aikana. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa. Koulutuksen normaali hinta on 15 euroa per opintopiste eli yhteensä 450 euroa.

Päivitetty 4.1.2023
Metropolian verkkosivusto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen verkkosivu
Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.