Koulutukset

Koulutukset

S4LT tuo tarjolle erilaisia joustavia korkeakoulutasoisia koulutuksia esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan ammattilaisille tai sellaiseksi haluaville.

Aloitamme vuonna 2023 pilottina uusia 30 opintopisteen laajuisia ns. osaajakoulutuksia. Esitystekniikan osaajakoulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää tai lisätä työssä tarvittavaa osaamista ammattikorkeakoulutasoisilla opinnoilla. Osaajakoulutuksia toteutetaan hankkeen aikana yhteensä kolme.

Osaajakoulutusten lisäksi hankkeessa toteutetaan yksittäisiä opintojaksoja mm. kesäisin, sekä ETTE-turvallisuuskoulutusta.

Tutustu koulutusvaihtoehtoihin alla!

Tarjolla nyt

Yksittäiset opintojaksot

S4LT tarjoaa opintoja myös yksittäisinä opintojaksoina. Kursseja tulee tarjolle satunnaisesti hankkeen edetessä.

Tutustu syksyn -24 tarjontaan täältä! >>

Tulossa

Esitystekniikan työturvallisuuskoulutus (ETTE)

Kehitämme S4LT-hankkeessa ETTE-turvallisuuskoulutusta ja ETTE-sertifiointia yhdessä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman kanssa.

Hankkeen aikana tarjottavista ETTE-koulutuksista löydät tietoa näiltä sivuilta heti kun koulutuksia on toteutumassa!

Aiemmat koulutukset

Esitystekniikan osaajakoulutus 1:
Teatteri- ja tapahtumatekniikan asiantuntijan päivityspaketti (30 op)

Täydennyskoulutus työelämässä olevalle esitysteknisen alan ammattilaiselle, joka haluaa syventää omaa erityisosaamistaan esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan alalta. Koulutuksen toteutusaika on maalis-joulukuu 2023.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, mutta koulutuksen tarkemmat tiedot löydät yhä täältä.

Esitystekniikan osaajakoulutus 2:
Esitys- ja teatteritekniikan perusteet (30 op)

Koulutus tarjoaa perusosaamista alasta kiinnostuneille ja alalle haluaville. Koulutuksen toteutusaika on syyskuu 2023 - toukokuu 2024.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, mutta löydät koulutuksen tiedot yhtä täältä.

Esitystekniikan osaajakoulutus 3:
Video- ja verkkotekniikan perusteet (30 op)

Koulutus tarjoaa perusteet esitys- ja teatteritekniikka-alalla tarvittavista video- ja verkkotekniikan osa-alueista. 

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, mutta koulutuksesta voi lukea yhä täältä.

S4LT Kesäopinnot

Heinäkuussa alkavilla kahdella kesäopintojaksolla voit syventyä sekä taiteellisen suunnittelun prosesseihin ja työvälineisiin että teknisen tuotannon anatomiaan. 

Ilmoittautuminen kesän -23 Kesäopintoihin on päättynyt. Lue tarkemmat tiedot kesäopintojaksoista täältä.