Osaajakoulutus 3

Esitystekniikan osaajakoulutus 3:
Video- ja verkkotekniikan perusteet (30 op)

Koulutus esitys- ja teatteritekniikan parissa työskenteleville, joilla on vahvaa kiinnostusta videotekniikkaan ja mahdollisesti jo kokemustakin sen käytöstä. Koulutuksen sisällöt tarjoavat perusteet esitys- ja teatteritekniikka-alalla tarvittavista video- ja verkkotekniikan osa-alueista ja tukevat opiskelijoiden olemassa olevaa osaamista.

Sisältö

Esitystekniikan osaajakoulutus 3 - Video- ja verkkotekniikan perusteet tarjoaa osallistujalle tiiviin paketin videotekniikan ammatillisen esityskäydön pohjaksi. Koulutus on suoritettavissa joustavasti työn ohessa ja kerryttää ammatillisen pääoman lisäksi opiskelijan ammatillisia verkostoja.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esitys- ja teatteritekniikan parissa työskentelevät, joilla on vahvaa kiinnostusta ja tarvetta videotekniikan käyttöön työssään ja mahdollisesti jo kokemusta sen käytöstä. Opiskelijaksi valittavat voivat olla myös videotekniikan pariin tulevaisuudessa suuntautuvia muiden esitysteknisen alojen ammattilaisia. 

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja, kuten videotekniikan ja striimauksen perusteet, video ilmaisun välineenä ja ethernet-verkot esitystekniikassa -opintojaksot sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman teon. Opinnoissa perehdytään lisäksi mm. mediaservereihin, valittuihin ohjelmistoihin ja syvennetään osaamista vapaasti valittavilla opintojaksoilla.

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkko-opiskeluna. Osaan opintojaksoista sisältyy myös lähitapaamisia. Lähitapaamisia on noin 2 päivää kuukaudessa. Opinnot ovat alemman korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Tutustu koulutuksen ensimmäisten tapaamisten aikatauluihin (tammi-maaliskuu 2024) täällä.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vie laskennallisesti aikaa noin 9 kk. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Esitys- ja teatteritekniikan perusteet -koulutus sopii sinulle, jos

Esitystekniikan osaajakoulutus

Tavoiteaikataulu: tammikuu - lokakuu 2024

Laajuus ja sitovuus: Opintojen laajuus on yhteensä 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii ajankäytön suunnitelmallisuutta. Opiskelu sisältää omiin aikatauluihin joustavasti sovitettavia verkko-opintoja ja projekteja. Lähiopetuspäivät vahvistetaan mahdollisimman aikaisin etukäteen. Katso tämän koulutuksen tammi-maaliskuun 2024 vahvistuneet tapaamisajat täältä.

Ydinkohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu esitys- ja teatteritekniikan parissa työskenteleville, joilla on vahvaa kiinnostusta ja tarvetta videotekniikan käyttöön työssään ja mahdollisesti jo kokemusta sen käytöstä. 

Opettaja: Useita alan asiantuntijoita

Toteutus: Monimuoto- ja verkko-opinnot; koulutuksen lähipäivät tarkentuvat koulutussisältöjen mukaan opintojen edetessä. Koulutus alkaa tammikuun 2024 alussa.

Ilmoittautumisaika: 11.10. - 19.11.2023

Hinta: Skills for Live Tech - S4LT -hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista. (Avoimen AMK:n kurssien hinta on tavallisesti 15 euroa per opintopiste, eli tämän laajuisesta kokonaisuudesta yhteensä 450 euroa.)

Hakeminen

Ilmoittautuminen on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille!
Tiedotamme valinnoista kaikkia hakijoita joulukuun alkupuolella.

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää yhden A4-sivun mittaisen motivaatiokirjeen palauttamista. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro motivaatiokirjeessä miksi haluat osallistua koulutukseen ja miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi. Motivaatiokirjeeseen liitetään ansioluettelo (CV), josta käy ilmi aiempi kokemuksesi esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla.

Lisätiedot

s4lt@metropolia.fi

Skills for Live Tech - S4LT -hanke

Skills for Live Tech - S4LT on Metropolian hallinnoima ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. S4LT pilotoi osaajakoulutuksia tiiviissä yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelman kanssa. Osaajakoulutuksiin valittaville pilottiryhmille koulutukseen osallistuminen on ilmaista hankkeen aikana. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa.

 4.10.2023 / päivitetty 20.11.2023
Metropolian verkkosivusto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen verkkosivu
Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.