Osaajakoulutus 2

Esitystekniikan osaajakoulutus 2:
Esitys- ja teatteritekniikan perusteet (30 op)

Koulutus esitysteknisen alan työstä kiinnostuneille tai alan töissä jo aloittaneille henkilöille, joilta kuitenkin puuttuu koulutus alalle. Koulutuksen sisällöt tarjoavat perusteet esitys- ja teatteritekniikan osa-alueista (valo, ääni, video, näyttämö) sekä ammattialan toiminnasta ja käytännöistä. 

Sisältö

Esitystekniikan osaajakoulutus 2 - Esitys- ja teatteritekniikan perusteet tarjoaa osallistujalle perustan toimia esitysteknisissä tehtävissä alan erilaisissa työympäristöissä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alasta kiinnostuneet ja alan töihin haluavat tai alalla jo mahdollisesti työskentelevät, mutta ilman alan koulutusta toimivat henkilöt. Tämä osaajakoulutus toimii myös työnantajille perehdytyksen tukena.

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja, kuten ETTE-työturvallisuuskurssin sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman teon. Opinnoissa perehdytään lisäksi esitys- ja teatteritekniikan osa-alueisiin (valo, ääni, video, näyttämö) sekä ammattialan toimintaan ja käytäntöihin.

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkko-opiskeluna. Osa opintojaksoista saattaa sisältää myös monimuotoisen osallistumismahdollisuuden, jossa osa tapaamisista järjestetään lähitapaamisina. Opinnot ovat alemman korkeakoulutason avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Tutustu koulutuksen ensimmäisten tapaamisten aikatauluihin (syys-lokakuu 2023) täällä.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus vie laskennallisesti aikaa noin 9 kk. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. 

Oppimistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelijalla on vahva pohja, jolle rakentaa ammattitaitoa esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan työkentällä tai josta edetä alan opinnoissa. 

Esitys- ja teatteritekniikan perusteet -koulutuksen suorittanut on esitysteknisen alan osaaja, joka pystyy toimimaan turvallisesti osana esitysteknisiä tuotantoja. Hän kykenee näkemään omat kehityskohteensa ja osaa suunnitella omaa oppimistaan ja ammattilaisena kehittymistään. Hän hallitsee esitysteknisen tuotannon kokonaisuuden hahmottamisen ja kykenee näkemään oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta. Hänellä on hyvä pohja hakea opiskelemaan myös esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Esitys- ja teatteritekniikan perusteet -koulutus sopii sinulle, jos

Esitystekniikan osaajakoulutus

Tavoiteaikataulu: syyskuu 2023 - toukokuu 2024

Laajuus ja sitovuus: Opintojen laajuus on yhteensä 30 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu on mahdollista työn ohessa, mutta vaatii ajankäytön suunnitelmallisuutta. Opiskelu sisältää omiin aikatauluihin joustavasti sovitettavia verkko-opintoja ja projekteja. Mahdolliset lähiopetuspäivät vahvistetaan mahdollisimman aikaisin etukäteen. Katso tämän koulutuksen syys-lokakuun 2023 vahvistuneet tapaamisajat täältä.

Ydinkohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja sille haluaville henkilöille tai alalla jo mahdollisesti toimiville henkilöille, joilla ei ole koulutusta tehtäviinsä. Osallistujilla voi olla kokemusta esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alasta töiden tai esimerkiksi harrastusten kautta. Osaajakoulutus toimii työnantajille perehdytyksen tukena.

Opettaja: Useita alan asiantuntijoita

Toteutus: Monimuoto- ja verkko-opinnot; koulutuksen mahdolliset lähipäivät tarkentuvat koulutussisältöjen mukaan opintojen edetessä. Koulutus alkaa syyskuun 2023 alussa.

Ilmoittautumisaika: 15.5. - 23.7.2023

Hinta: Skills for Live Tech - S4LT -hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista. (Avoimen AMK:n kurssien hinta on tavallisesti 15 euroa per opintopiste, eli tämän laajuisesta kokonaisuudesta yhteensä 450 euroa.)

Hakeminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt, kiitos kaikille hakijoille!
Tiedotamme valinnoista kaikkia hakijoita viimeistään viikolla 31.

Koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää yhden A4-sivun mittaisen motivaatiokirjeen palauttamista. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro motivaatiokirjeessä miksi haluat osallistua koulutukseen ja miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi. Motivaatiokirjeeseen liitetään ansioluettelo (CV), josta käy ilmi aiempi kokemuksesi esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla.

Lisätiedot

s4lt@metropolia.fi

Skills for Live Tech - S4LT -hanke

Skills for Live Tech - S4LT on Metropolian hallinnoima ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittama esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan täydennyskoulutusta kehittävä hanke. S4LT pilotoi osaajakoulutuksia tiiviissä yhteistyössä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan koulutusohjelman kanssa. Osaajakoulutuksiin valittaville pilottiryhmille koulutukseen osallistuminen on ilmaista hankkeen aikana. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa.

Päivitetty 28.6.2023
Metropolian verkkosivusto
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen verkkosivu
Hankkeen toteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.