Aikataulut syys-loka

Esitys- ja teatteritekniikan perusteet (30 op)

Esitys- ja teatteritekniikan perusteet 30 op -koulutus alkaa syyskuun alussa 2023.

Koulutus rakentuu kaikille yhteisistä opinnoista, joita ovat mm. ETTE-työturvallisuuskurssi, opiskelu- ja työelämätaidot sekä esitys- ja teatteritekniikan osa-alueisiin (valo, ääni, video, näyttämö) liittyvät opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy joitakin vapaavalintaisia opintojaksoja.

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkko-opiskeluna. Osa opintojaksoista sisältää myös monimuotoisen osallistumismahdollisuuden, jossa osa tapaamisista järjestetään lähitapaamisina. Etänä pidettävät luennot pyritään tallentamaan, jotta luennon voi katsoa verkkoalustalta jälkikäteen, jos esim. työtilanne välillä estää luennolle osallistumisen. 

Syys-lokakuun 2023 aikataulut

Koulutus käynnistyy syyskuun alussa seuraavilla opintojaksoilla. Alta voit tarkistaa näihin kursseihin liittyvät tapaamisajat!

Loput syksyn -23 opintojaksot ja niiden aikataulut vahvistetaan valituille opiskelijiolle opintojen alkaessa. Kevään -24 aikataulut varmistuvat syksyn aikana.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia, vaikkakin pyrimme siihen ettei niitä tulisi. :)

päivitetty 8.8.2023