Yksittäiset opintojaksot

Yksittäiset opintojaksot

S4LT tarjoaa opintoja myös yksittäisinä opintojaksoina. Kursseja tulee tarjolle satunnaisesti hankkeen suunnitelmien ja toteutuksen edetessä. Tiedot kaikista S4LTissa toteutettavista ja jo toteutetuista opintojaksoista on koottu tälle sivulle. 

Opinnot, joihin ilmoittautuminen on avautumassa tai parhaillaan auki, löydät listalta ylimpänä (Nyt tarjolla!). Alemmas on koottu opinnot, joihin ilmoittautuminen ei enää ole mahdollista. 

Jos joku opintojakso vaikuttaa sellaiselta, jonka toivoisit esitys- ja teatteritekniikan avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan myöhemminkin, kerro siitä meille! Yhteystiedot löydät täältä.

Ota seurantaan myös somekanavamme Facebookissa ja Instagramissa, niin pysyt ajan tasalla kulloinkin avoinna olevista koulutuksista tai kursseista!

Nyt tarjolla!

Kesän jälkeen on taas tulossa opiskelumahdollisuuksia S4LTin tarjoamana. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu pian, paikat täyttyvät yleensä nopeasti.

Syksyn -24 kurssitarjontaa:

Kurssien ilmoittautumisajat löydät kunkin kurssin tiedoista. Kurssien luento- ja muut tapaamisajat löydät ilmoittautumislinkkien takaa.

Kursseille on paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom.! Jos opiskelet S4LTin Osaajakoulutuksissa, älä ilmoittaudu alla olevien linkkien kautta, ilmoittautumiset on kerätty teiltä eri lomakkeilla.

päivitetty 12.6.2024

Mediaserverien ja mäppäyksen perusteet (3 op)

Kurssilla tutustutaan mediaservereiden ja mäppäyksen maailmaan, käsitellään yleisimpiä mediaservereitä ja niiden käyttöä. Pohditaan, mitä muuttujia ottaa huomioon mediaserveriä valittaessa eri tilanteisiin. Lisäksi perehdytään projection mappingiin, ja  esimerkkitapausten avulla tutustutaan mappauksen tekoon unohtamatta yksittäisten pikselien pixelmappingia.

Tapaamisajat:

Toteutusaika: 13.8. - 2.10.2024
Opettaja: Jani Virmakoski
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on avoinna 17.6. - 28.7.2024.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5832

12.6.2024

Aiemmin toteutuneet opintojaksot

Kevät 2024

Ilmoittautuminen näille opintojaksoille on päättynyt.

Adobe AfterEffects -ohjelman perusteet (2 op)

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee Adobe AfterEffects -ohjelman käyttöliittymän perusteet, tyypilliset työtavat sekä keskeiset käsitteet ja työkalut. Opiskelija osaa lisätä valmiiseen kuvamateriaaliin animoituja kohteita. Opiskelija osaa lisätä tehosteita valmiiseen kuvamateriaaliin.

Tapaamisajat:

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu videoanimoinnin ja -tehosteiden peruskurssiksi niille, joilla ei vielä ole ollenkaan tai vain vähän kokemusta aiheesta, mutta joilla on nähtävillään tuleva tarve ko. taitojen osaamiselle.
Toteutusaika: 31.5. - 13.6.2024
Opettaja: Kai Ansio
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5362

12.4.2024

*****

DaVinci Resolve -videoeditointiohjelman perusteet (2 op)

Kurssin käytyään opiskelija osaa editoida pienen kuvasarjan ja osaa kuva- ja äänimateriaalin työnkulun raakakuvamateriaalista leikkaukseen, äänen jälkikäsittelyyn ja esityskopion tekoon DaVinci Resolve -ohjelmalla.

Kurssi on tarkoitettu videoeditoinnin peruskurssiksi niille, joilla ei vielä ole ollenkaan tai vain vähän editointikokemusta, mutta joilla on nähtävillään tuleva tarve videoeditointitaitojen osaamiselle. Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan Metropolian tiloissa Metropolian laitteilla ja ohjelmilla. Opiskelija hyötyy oman ohjelman kanssa harjoittelusta kurssikertojen välissä, mutta tämä ei ole edellytys kurssille osallistumiselle.

Tapaamisajat:

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu videoeditoinnin peruskurssiksi niille, joilla ei vielä ole ollenkaan tai vain vähän editointikokemusta, mutta joilla on nähtävillään tuleva tarve videoeditointitaitojen osaamiselle.
Toteutusaika: 17.5. - 12.6.2024
Opettaja: Kai Ansio
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5361

12.4.2024

*****

Videokuvaamisen perustet (3 op)

Kurssin käytyään opiskelija tietää kuvakerronnan ja valaisun perusteet ja ääni-ilmaisun merkityksen kerronnassa. Opiskelija osaa valita tarvittavan kuvauskaluston ja kykenee vertailemaan kuvauskalustoa keskenään. Opiskelija tietää miten ääntä ja kuvaa havainnoidaan ja analysoidaan tekniikan ja ilmaisun näkökulmasta. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaista kamera-, valo- ja äänikalustoa. Opiskelija hahmottaa kuvanlaadun ja valaisun suhteen toisiinsa. Opiskelija osaa valita erityyppisiin kuvaustilanteisiin tarvittavan valaistus- ja äänityskaluston.

Tapaamisajat:

Toteutusaika: 16.5. - 11.6.2024
Opettaja: Jouko Seppälä
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5359

12.4.2024

*****

Talot tutuiksi -vierailukurssi (1 op)

Talot tutuiksi -vierailukurssilla tutustumme erilaisiin esitys- ja teatteritekniikan toimintaympäristöihin teemojen kautta. Fyysisten vierailujen lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisesti suoritettavia osia, joissa tutustutaan vierailukohteisiin esim. esitystallenteiden ja haastatteluiden avulla. Kurssi sisältää lyhyitä kirjoitustehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista lähitapaamisiin eli vierailuihin kohteissa ilmoitettuina aikoina.

Vierailukohteet ja aikataulu
HUOM.! osa tapaamiajoista on vielä vahvistamatta, tiedot päivittyy!

Toteutusaika: 26.4. - 18.5.2024
Opettaja: Severi Haapala
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5355

12.4.2024

*****

Akustiikkaa esitysteknikoille (1 op)

Kurssilla kerrataan äänen fysiikan perusteita, tutkitaan huone- ja saliakustiikan ilmiöitä (moodit, heijastukset, jälkikaiunta-aika, kaiuntasäde) ja pohditaan kuinka nämä vaikuttavat erilaisissa akustisissa tai sähköisesti vahvistetuissa esiintymistilanteissa. Kurssilla myös äänitetään ja mitataan erilaisia tiloja ja pohditaan tilojen soveltuvuutta esitystekniikan käyttöön saliakustiikan tunnuslukujen kautta.

Kohderyh: esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan ammattilaiset
Toteutusaika: 22. - 23.5.2024
Opettaja: Timo Hiekkanen
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5154 

25.3.2024

*****

Valo-operoinnin työtavat (2 op)

Kurssilla perehdytään valo-operointiin työtapojen ja workflow:n näkökulmasta. Tavoitteena on hahmottaa esisuunnittelun ja -ohjelmoinnin sekä livetilanteiden erilaisia työtapoja ja hyviä työkäytäntöjä sekä tuotannon koko aikajanaa työn suunnittelun näkökulmasta. Kurssilla käydään keskustelua valo-operaattorin työnkuvasta ja työn edellytyksistä kokeneiden operaattoreiden kanssa. Lähiopetuksen lisäksi kurssi sisältää oppimistehtäviä.

Kohderyh: Kurssi on tarkoitettu esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijoille. Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää perustietämystä valojärjestelmistä ja käytännön kokemusta valo-ohjelmoinnista ja -operoinnista.
Toteutusaika: 20. - 22.5.2024
Opettaja: Lauri Sirén
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5153

25.3.2024

*****

Lasertekniikan perusteet esityskäytössä (2 op)

Lasertekniikan perusteet esityskäytössä -kurssi on johdanto lasereiden käyttöön ja tekniikkaan. Kurssilla perehdytään lasereiden erilaisiin esteettisiin käyttötarkoituksiin esimerkkien avulla. Opintokokonaisuudessa tutustutaan lasereiden luvallista käyttöä määrittelevään lainsäädäntöön ja määräyksiin.

Kurssiin sisältyy kolme etätapaamiskertaa sekä yksi lähiopetuspäivä, jolloin tutustutaan laserheittimiin, lasereiden ohjaukseen ja näiden laitteiden turvalliseen käyttöön.

Kurssi ei anna suoria valmiuksia laserlaitteiden itsenäiseen käyttöön, mutta antaa tiedot toimia turvallisessa esitysteknisessä ympäristössä. 

Kohderyh: Kurssi toimii hyvin sekä esitystekniikan opiskelijoille että kaikille aiheesta kiinnostuneille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan ammattilaisille.
Toteutusaika: 8. - 29.4.2024
Opettaja: Otto Suojanen + vierailevat asiantuntijat
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5152

25.3.2024

*****

Esitystekniikan sähkötekniikkaa (5 op)

Esitystekniikan sähkötekniikkaa on itsenäisesti suoritettava kurssi sähkötekniikan perusteista ja sovelluksista ammattialalla. Sähkön perussuureiden ja fysikaalisen perustan opiskelun jälkeen kurssilla opitaan laskemaan kuormia, suunnittelemaan esitystekniikan tilapäisiä pienjänniteverkkoja ja perehdytään sähköisiin ohjaus- ja datasignaaleihin esitystekniikassa.

Kohderyh: esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijat, joilla on esitys- ja teatteriteknisen toiminnan tuntemusta, esimerkiksi muutaman vuoden työkokemus ammattitehtävistä.
Toteutusaika: 14.3. - 24.5.2024
Opettaja: Timo Hiekkanen
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#5151

8.3.2024

*****

Kestävä esitystekniikan esihenkilö - voimavarat ja niiden johtaminen (3 op)

Kurssilla keskitytään esihenkilötyön pehmeämpiin taitoihin ja arvoihin, kuten työkykyjohtamiseen, työhyvinvointiin ja esihenkilön että työntekijän voimavarojen huomiointiin. Kestävää ja vastuullista johtamista tarkastellaan myös työntekijän sitouttamisen näkökulmasta.

Kohderyhmä:  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti esitystekniikan ammattilaisille, jotka toimivat esihenkilöasemassa. Myös esihenkilötyöstä kiinnostuneet ja esihenkilöasemaan pyrkivät esitystekniikan parissa työskentelevät ammattilaiset voivat osallistua kurssille, mutta kurssilla ei käydä tarkemmin läpi esihenkilötyön perusteita.
Toteutusaika: 6.3. - 10.4.2024
Opettaja: Miia Syrjä ja vierailevat asiantuntijaluennoitsijat.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4905

26.2.2024

*****

Työelämätaidot 2.0 - ihmisen käsikirja (3 op)

Tuntuuko työelämässä tapahtuvat konfliktit, neuvottelut tai jatkuva itsensä kehittämisen tarve ajoittain haastavalta? Tai tuntuuko tuleva työelämä jännittävältä ja vaativalta? Työelämätaitojen oppiminen auttaa ihmistä jaksamaan työelämässä paremmin, sekä avaa ovia uusiin työmahdollisuuksiin.

Kurssilla kurkistetaan tapahtumatuotannon ja esitysteknisen alan tulevaisuuden työelämätaitoihin ja opetellaan hyödyntämään opittuja taitoja työelämässä.

Kohderyh: Kurssi on tarkoitettu tapahtumatuotannon ja esitystekniikan parissa työskenteleville tai alaa opiskeleville tai alasta kiinnostuneille.
Toteutusaika: 12.2. - 18.3.2024
Opettaja: Lotta Ahtinen & Ella Janatuinen sekä vierailevat asiantuntijaluennoitsijat.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4903

8.2.2024

Syksy 2023

Ilmoittautuminen näille opintojaksoille on päättynyt.

Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kehittäminen esitystekniikassa (5 op)

Opintojaksolla syvennytään esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan kestävän kehityksen teemoihin, kehitetään omaa työympäristöä ja pohditaan konkreettisia toimia ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi teknis-taiteellista toimintaympäristössä. Opintojakson alussa kerrataan lyhyesti esitysteknisen toimintaympäristön jatkuvan kehittämisen periaatteet. Opintojakson muut opintokerrat on teemoitettu konkreettisin ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden aihein ja sisältää useita vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla toimiville ja kestävän kehityksen teemasta kiinnostuneille.
Toteutusaika: 13.9. - 22.12.2023.
Toteutustapa: Opintojakso on monimuotototeutus, jossa tapaamiset ovat etätapaamisia Zoomissa pois lukien ensimmäinen opintokerta sekä viimeinen opintokerta, jotka ovat lähitapaamisia Metropolian Arabian kampuksella Helsingissä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Tero Aalto sekä vierailevat asiantuntijaluennoitsijat
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4740

29.8.2023 / päivitetty 7.9.2023

*****

Ethernet-verkot esitystekniikassa (5 op)

Ethernet-verkot esitystekniikassa on käytännönläheinen kurssi tietoverkon perusperiaatteista ja ethernet-verkon asetuksista ääni-, valo-, ja videolaitteiden käyttöön. Kurssin luentojen ja itsenäisten harjoitusten jälkeen osaat suunnitella, dokumentoida ja rakentaa pienen esitysteknisen verkon käytännössä.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on jo hieman kokemusta esitystekniikan laitteista, mutta ei syvällistä tuntemusta tietoverkoista tai esitystekniikan kytkinjärjestelmistä. Kurssin sisältö sopii kertaukseksi myös kokeneemmille tekijöille.
Toteutusaika: 25.9. - 4.12.2023.
Toteutustapa: Kurssi sisältää etäluentoja, itsenäisiä harjoitustehtäviä, joiden tueksi järjestetään yhteisiä tehtävätapaamisia sekä itsenäisen työpajaosuuden, jossa opiskelija soveltaa kurssin tietoja verkkolaitteiden asetusten tekoon. Työpajaosuus suoritetaan Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella kurssin loppupuolella.
Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Timo Hiekkanen
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4729

22.8.2023

Kesä 2023

Ilmoittautuminen näille opintojaksoille on päättynyt

*****

Taiteellisen suunnittelun prosessit ja työvälineet (5 op)

Kurssilla opit ymmärtämään luovan sisällöntuottamisen merkityksen esitystoiminnassa. Opit tuntemaan erilaisia lähestymistapoja luovaan suunnitteluun ja erittelemään oman luovan prosessisi kulkua. Kurssin käytyäsi osaat valita erilaisia työkaluja, integroida niitä luovan prosessisi osaksi ja osaat tuottaa visuaalista referenssimateriaalia.

Kohderyh: Kohderyhmänä ovat taiteellista suunnittelua parhaillaan tai tulevaisuudessa tekevät esitys- ja teatteritekniikan ammattilaiset tai muut valo-, ääni- ja videosuunnittelusta kiinnostuneet.
Toteutusaika: 20.7. - 15.9.2023.
Toteutustapa: Verkko-opinnot. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Vespa Laine ja vierailevat asiantuntijaluennoitsijat.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4565

*****

Teknisen tuotannon anatomia (5 op)

Kurssilla paneudutaan kiertävien näyttämöesitysten sekä keikkojen ja konserttikiertueiden tekniseen tuotantoon ja dokumentaatioon. Kurssi tarjoaa näkökulman kansainvälisesti kiertävän esityksen erityispiirteisiin sekä kiertävän että vastaanottavan tahon näkökulmasta. Kurssin vetäjänä Jere Mönkkönen ja näkökulmia tarjoamassa mm. Klas Granqvist, Anne Weckström ja Perttu Korteniemi.

Kohderyhmä: esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijat. Opiskelussa on hyötyä esitys- ja teatteriteknisen toiminnan tuntemuksesta (esimerkiksi muutaman vuoden työkokemus ammattitehtävistä).
Toteutusaika: 31.7. - 15.10.2023.
Toteutustapa: Verkko-opinnot. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Jere Mönkkönen ja vierailevat asiantuntijaluennoitsijat.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4566

*****

Kurssien luento-osuudet toteutetaan siten, että voit halutessasi osallistua kummallekin kursille samanaikaisesti. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

31.5.2023

Kevät 2023

Ilmoittautuminen näille opintojaksoille on päättynyt

****

Esitystekniikan sähkötekniikkaa (5 op)

Esitystekniikan sähkötekniikkaa on itsenäisesti suoritettava kurssi sähkötekniikan perusteista ja sovelluksista ammattialalla. Sähkön perussuureiden ja fysikaalisen perustan opiskelun jälkeen kurssilla opitaan laskemaan kuormia, suunnittelemaan esitystekniikan tilapäisiä pienjänniteverkkoja ja perehdytään sähköisiin ohjaus- ja datasignaaleihin esitystekniikassa. Kurssi sisältää itseopiskelumateriaalia, harjoitustehtäviä ja etäohjausta tehtävien tekoon. 

Kohderyh: esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijat, joilla on esitys- ja teatteriteknisen toiminnan tuntemusta, esimerkiksi muutaman vuoden työkokemus ammattitehtävistä.
Toteutusaika: 27.3.2023-31.5.2023
Toteutustapa: Verkko-opinnot. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Kurssin ohjaus Timo Hiekkanen.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4205

*****

Projektijohtaminen ja esihenkilötyö (5 op)

hkön perussuureiden ja fysikaalisen perustan opiskelun jälkeen kurssilla opitaan laskemaan kuormia, suunnittelemaan esitystekniikan tilapäisiä pienjänniteverk

Projektijohtamisen ja esihenkilötyön kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat uusia näkökulmia projektityöskentelyynsä ja / tai esihenkilönä toimimiseen. Kurssin pääteemoina ovat projektiterminologian ja erilaisten projektimallien lisäksi esihenkilötyö ja johtaminen erilaisissa työympäristöissä. Kurssi herättää pohtimaan miten eri tyylistä johtamista erilaiset projektit ja tiimit voivat tarvita - jo pelkästään tapahtumien ja teatteritalojen välillä voi olla isojakin eroja, vaikka fyysinen tekniikka ja laitteisto olisi yhtenevää. Kurssi koostuu etäopetuskerroista, tehtävistä ja ryhmäkeskusteluista.

Kohderyh: esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan asiantuntijat, joilla on esitys- ja teatteriteknisen toiminnan tuntemusta, esimerkiksi muutaman vuoden työkokemus ammattitehtävistä.
Toteutusaika: 27.3.2023-31.5.2023
Toteutustapa: Verkko-opinnot. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opettaja: Miia Syrjä sekä vierailevat asiantuntijaluennoitsijat.
Hinta: Koska opintojakso toteutetaan hankkeessa, se on osallistujalle maksuton.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen on päättynyt
Lisätiedot: https://hakija.oma.metropolia.fi/#4206

15.3.2023