Kartoitus

Osaamis- ja koulutustarvekysely 2022

Skills for Live Tech -hankkeessa toteutettiin esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevien osaamista ja koulutustarpeita kartoittava kysely, jonka tavoitteena oli selvittää alan tilannetta koronan jälkeen. Kartoitus on jatkoa vuonna 2019 StageRight-hankkeessa toteutetulle kyselylle.

Mustia kuljetuslaatikoita konserttiareenalla.

Vastauksilla kehitetään alan koulutuksia

Kyselyn vastauksia käytetään hankkeen ja alan koulutusten kehittämiseen, jotta koulutukset vastaisivat täsmällisesti alan tarpeita. Kartoituksen tulokset julkaistaan vuoden 2023 alkupuolella ja ne ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Skills for Live Tech osaamis- ja koulutustarvekysely 2022

S4LTin koulutustarvekysely oli suunnattu laajasti kaikille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla toimiville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille.

Kyselyyn toivottiin vastauksia kaikilta, joiden työnkuvaan kuuluu esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan käyttö, suunnittelu, organisointi tai johtaminen. Toivoimme vastauksia niin työntekijöiltä kuin johdolta, eli asemasta riippumatta organisaation kaikilta tasoilta.

Kysely oli avoinna neljän viikon ajan 24.10. - 20.11.2022. Kyselyyn vastaaminen vei n. 15-30 minuuttia ja siihen vastattiin anonyymisti.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme palkintoa.

Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille!

Skills for Live Tech osaamis- ja koulutustarvekysely oli avoinna vastattavaksi loka-marraskuussa 2022. Kyselyyn saatiin lähes 250 vastausta alan ammattilaisilta. Julkistamme tuloksia vuoden 2023 alkupuolella.

Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille! Arvonnassa voittaneisiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätiedot:

Essi Santala, projektipäällikkö, essi.santala@metropolia.fi
Kiika Sarpola, projektikoordinaattori, kiika.sarpola@metropolia.fi